Administraties: ons vak!

WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN.....EN NOG MÉÉR....


Uw administratie zelf bijwerken of het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting is een tijdrovende en complexe aangelegenheid. Deze last neemt BN Raadgevers u graag uit handen. 

In ons vaandel staan het persoonlijke contact, wederzijdse vertrouwen en constructief overleg hoog aangeschreven. 

Indien nodig beschikken wij over uitstekende contacten met een gerenommeerd accountants- en belastingadvieskantoor in de regio, een advocaat, gerechtsdeurwaarder en notaris.

Als uw boekhouder staan wij u graag bij met onze dienstverlening.

Het opstellen van financiële administraties, boekhouden, het samenstellen, beoordelen of controleren van jaarrekeningen en het verzorgen van fiscale aangiften vormt de basis van onze dienstverlening. BN Raadgevers verzorgt vervolgens uw rapportage snel en efficiënt.

Wilt u een deel van dat werk zelf in handen houden? Dan kunt u kiezen voor ons snelle en veilige online boekhoudsysteem.

Analyse en Advies

Zodra de resultaten van uw bedrijf zijn vastgelegd krijgt u inzicht in de prestaties van uw bedrijf. BN Raadgevers voert meteen een analyse van uw cijfers uit. U heeft daardoor direct inzicht in de door uw onderneming behaalde rendementen.

Uit ervaring weten wij dat het verkregen inzicht vragen oproept. Waarom is het rendement niet hoger? Laat ik kansen liggen? Betaal ik niet teveel belasting?

BN Raadgevers kan op basis van de eigen expertise op veel vragen direct een antwoord geven. Bij meer complexe vaktechnische vraagstukken zullen wij één of meerdere vakspecialisten inschakelen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons kantoor te Goes!

Uw Financiële Administratie

Uw financiële administratie geeft al uw bedrijfsactiviteiten in een bepaalde periode weer. Uw administratie geeft u inzicht in de financiële positie van uw bedrijf.

Met een goede administratie bent u in staat om direct te reageren op veranderingen. BN Raadgevers helpt u bij het opstellen, beheren en interpreteren van uw administratie. Wij analyseren uw bedrijfsgegevens en zetten ze vervolgens in de juiste context.

Op deze manier maken wij de sterke en zwakke plekken in uw bedrijfsvoering zichtbaar. Vervolgens kijkten wij samen met u hoe u de zwakke punten kunt ondervangen en de sterke punten kunt optimaliseren.

Wie verzorgt uw administratie?
Als u wilt kan BN Raadgevers uw administratie overnemen. U kunt ook zelf (een deel) van financiële administratie verzorgen, terwijl BN Raadgevers de controle uitvoert.

Uw Salaris- en Personeelsadministratie

Het voeren van een salarisadministratie is veel werk. U moet zorgvuldig bijhouden wat u betaalt aan salaris, reiskosten, vergoedingen en welke sociale premies u afdraagt.

Daarnaast houdt u het ziekteverzuim, de verlofdagenregistratie en de persoonlijke gegevens van uw medewerkers bij in uw personeelsadministratie.

Ook voor het voeren van uw salaris- en personeelsadministratie kunt u bij BN Raadgevers terecht. Wij geven u inzicht in en advies over uw personeelsbeleid.

Fiscale Aangiften

BN Raadgevers is u van dienst bij uw fiscale aangiften omzet-, inkomsten-, vennootschaps- en loonbelasting.

Op basis van uw administratie rekent BN Raadgevers voor u uit wat u aan belasting moet betalen of retour ontvangt. Indien nodig vragen wij ook uitstel voor u aan. BN Raadgevers werkt vaak samen met de fiscaal adviseur. Bijvoorbeeld bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Welke fiscale aangiften kan BN Raadgevers voor u verzorgen?

 • fiscale aangifte omzetbelasting
 • fiscale aangifte loonbelasting
 • fiscale aangifte inkomstenbelasting
 • fiscale aangifte vennootschapsbelasting

Naast deze regelmatig voorkomende aangiften zijn er nog andere die eenmalig of incidenteel voorkomen. Ook deze verzorgen wij graag voor u.

Jaarrekening

Jaarlijks moet u uw vermogenverschaffers, crediteuren, maar ook uw personeel en de Belastingdienst inzage geven in de financiële positie van uw bedrijf. Dat doet u met de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit:

 • uw jaarrekening
 • overige gegevens en bijlagen
 • voor middelgrote en grote bv's hoort hier ook nog een directieverslag bij

U schakelt BN Raadgevers in voor het opstellen, beoordelen en/of controleren van uw jaarrekening.

Jaarrekening
In de jaarrekening geeft BN Raadgevers weer hoe uw bedrijf zich heeft ontwikkeld in de gerapporteerde periode.
Daarnaast bevat de jaarrekening een aantal analyses en interpretaties.

 • Denkt u bijvoorbeeld aan een meerjarenoverzicht en diverse kengetallen.
 • Met deze extra informatie kunnen u en andere belanghebbenden snel zien in welke situatie uw bedrijf zich bevindt.
 • Het verslag brengt ook de (toekomstige) ontwikkelingen in kaart.
 • BN Raadgevers helpt u de analyses te interpreteren.
 • Daarnaast laten wij u zien waar de kansen liggen en hoe u die kunt benutten.

Vraag bij BN Raadgevers om een goéd advies!